هیدرولیک

 

علم هیدرولیک  صنعتی hydarulic سرگذشت زیادی دارد اما چیزی که امروز از ان به عنوان هیدرولیک صنعتی نامبرده میشود شامل یک سیستم با حضور روغن و پمپ و عملگرهی مربوط به آن است.

هیدرولیک به علت قابلیت کنرل مناسب و نیروی زیاد در زندگی صنعتی و کارعای سنگین جایگاه ویژه ای پیدا کرده است به گونه ای که عملا زندگی مدرن به آن وابسته است.

این وابستگی به حدی است تصور پیشرفت جامعه انسانی کنونی بدون حضور سیستم های هیدرولیک غیر ممکن به نظر میرسد.

در این مقاله سعی میکنم با بیانی ساده ، یک سیستم هیدرولیک را توضیح دهم.

سیستم هیدرولیک از چند بخش اصلی شده اند که مهمترین آنها به شرح زیر است.

1. روغن هیدرولیک: روغن هیدرولیک مهمترین بخش سیستم هیدرولیک میباشد و دارای ویسکوزیته مشخص میباشد. این روغن ها مانند سایر مایعات غیر قابل تراکم میباشند و دارای اندکی خاصیت خورندگی و غیرقابل اشتعال و انفجار هستند روغن هیدرولیک

 

2.پمپ هیدرولیک: وظیفه جابجایی روغن هیدرولیک بر عهده پمپ است. این پمپ ها بر حسب نیاز در دسته های مختلفی دسته بندی میشوند. مانند فشار تولیدی ، دبی جابجایی ، نوع قطعات داخلی ، نحوه پمپاژ سیال

پمپ هیدرولیک

 

3.مدار کنترل: شامل شیر کنترل ، ایمنی ها ، شیلنگها و اتصالات میشود و اصلی ترین وظیفه را در مورد کارکرد مناسب سیتسم را بر عهده دارد.

شیر کنترل

4.عملگر ها ک شامل جک ها و وموتورهای هیدرولیک مانند دوارها و وینچ ها میشود. عملگرها وظیفه تبدیل انرژی موجود در روغن به حرکت را دارند. 

جک هیدرولیک5.مخزن هیدرولیک: محل ذخیره روغن هیدرولیک میباشد و علاوه بر نگهداری روغن وظیفه خنک کاری آنرا نیز دارد یعنی بخشی از حرارت تولید شده توسط مخزن دفع میگردد. مخزن حتما باید دارای ونت و هواکش باشد تا از در صورت انبساط روغن از انفجار مخزن جلوگیری گردد.

مخزن هیدرولیک ، پاورپک هیدرولیک

6.کولر یا رادیاتور: وظیفه آن خنک کاری روغن است. در سیتستم های دریایی از heat exchenger  برای خنک کاری روغن استفاده میشود.

رادیاتور هیدرولیک7.فیلتر: کار تمیز کاری روغن را بر عهده دارد.

 

فیلتر هیدرولیک