پمپ های هیدرولیک

 

متن این گفتار دوستانه میباشد و حاصل تجارب شخصی نویسنده میباشد و ممکن است در جستارهای مختلف تعاریف متفاوتی پیدا کنید

پمپ هیدرولیک چسیت ؟

جواب این سوال بسیار ساده است ولی همین جواب کوتاه باعث جمع بندی ذهن در زمینه هیدرولیک خواهد شد.

هر وسیله ای که باعث تولید دبی و جابجایی روغن در مدار هیرولک شود پمپ هیدرولیک نامیده میشود. همین جواب کوتاه به روشنی بیان میکند که وظیفه اصلی پمپ هیدرولیک ایجاد دبی و جریان در سیستم هیدرولیک میباشد.

پمپ های هیدرولیک بر حسب نیاز در دسته بندی های مختلف دسته بندی میشوند.

 

اول برحسب نوع جابجایی شامل جابجاجایی مثبت و گریز از مرکز

دوم برحسب ساختار پمپ شامل دنده داخلی  دندنه بیرونی ون پمپ ها ، پیستونی ساده ، پیستونی زاویه دار

سوم برحسب میزان دبی ثابت و دبی متغیر

چهارم بر حسب نوع روغن جابجایی

حال به توضیح موارد بالا میپردازیم :

اول :

پمپ جابه جایی مثبت و تعریف آن: هنگامی که شافت پمپ را یک دور چرخانده میشود یک مقدار مشخص روغن از خروجی آن خارج میشود . این مقدار به صورت تئوری بستگی به فشار کارکرد پمپ ندارد وهمواره مثبت است . به این خاصیت جابجایی مثبت گفته میشود. اکثر پمپ های مورد استفاده در صنعت هیدرولیک از نوع جابجایی مثبت میباشند.

 پمپ های گریز از مرکز کاربرد بسیار کمی در این صعت دارن . البته مدارهای فرعی هیدرولیک مانند انتقال سیال از تانک رزور به تانک اصلی و همچنین انتقال روغن به مسیر خنک کاری  به علت ارزانتر بودن این پمپ ها از پمپ های گریز از مرکز استفاده میشد. نمونه این پمپ ها ، پمپ های نصب شده در اکثر ساختمان ها جهت انتقال آب به طبقات مختلف میباشد.

 

دوم :

پمپ های جابجایی مثبت به انواع زیر دسته بندی میشوند

پمپ دنده ای بیرونی : ساده ترین نوع پمپ های دنده ای میباشند و روغن در قسمت خارجی دنده ها به حرکت درمی آید و آب بندی داخلی نسبتا ساده ای دارند و در اخل کشور نیز تولید میشوند معروفترین نمونه ها آرافن نایین و ZBF جینی میباشند. در سه جثه A , B , C تولید و دسته بندی مشیوند. هر جثه شامل لیتزراژ های معینی است مثلا لیتراژ 27 و 35 لیتری در سایز B  دسته بندی میشوند. قیمت به نسبت مناسب ، وزن کم ، بدنه آلومینیومی و در دسترس بودن آنها مزیت های این نوع از پمپ ها به حساب میرود.

پمپ های دنده ای داخلی : روغن از قسمت داخلی دنده ها به حرکت در می آید و طراح نسبتا پیچیده تری از نوع قبلی دارند. سیلینگ و آب بندی ساده دارند و قیمت آنها گرانتر از پمپ های دنده داخلی است.

پمپ های ون تایپ huadarulic van pump :  در این مدل ون ها یا همان تیغه بر روی روتور نصب شده اند و با پرخش شافت و روترو تیغه ها نیز حرکت میکنند. حرکت تیغه ها باعث جابجا شدن روغن به دور روتور میشود . شکل خاص پوسته در مقطعی باعث حرکت تیغه ها در راستای خود به درون روتور میشود و عملا محفظه روغن تنگ و کوچکتر میشود و روغن راهی به جز حرکت به سمت مسیر خروجی نخواهد اشت. سرعت چرخش شافت بیشتر و کارایی ساده از مزیت های این پمپ ها میباشد. خرابی بیشتر پوسته و ون ها از معایب آنها است. برای جبران این نقص و تعمیر ساده تر آنها سازندگان قسمت بدنه و ون ها را در یک پکیج جداگانه طراحی کرده اند که داخل پوسته پمپ نصب میشود.   قطعه در بازار با نام کارترج شناخته میشود و با کیفیت های مختلف قابل تهیه میباشد.

پمپ های پیستونی 

پمپ های پیستونی ساده : ساده ترین پمپ ستونی Hand pump  نامیده میشود. پمپ ها پیستونی دستی تشابه زیادی به تلمبه باد دارند که برای بادکردن تایر دوچرخه استفاده میشوند و به عات میزان کم دبی کاربرد کمی در صنعت دارند و در موارد خاصی مانند جک های زیر ماشین مصرف دارند.

پمپ پیستونی مستقیم ساده : این پمپ از تعداد مشخصی پیستون ساخته شده اند به به اسم 6 پیسشتون و 9 پیستون در بازار معروف هستند. هرکدام از این پیستون ها از یک سیلندر و چیستون و یک ساچمه و فنر که در انتهای آن نصب شده اند ساخته شده است. پیستون ها به صرت هم راستا با محور اصلی و و دور تا دور آن در داخل پوسته نصب شده اند. قسمت پیستون بر روی یک صفحه که به شکل زاویه دار بر روی شافت نصب شده است مماس میشوند، چرخش شافت باعث حرکت پیستون به داخل میشود و با ادامه چرخش شافت به ویسله فنر به موقعیت قبلی بر میگردند. نتیجه این حرکت رفت و برگشت پیستون ها ایجاد جریان روغن میباشد. این پمپ ها به وفور در جرثقیل های سه تن ، ده تن ، 15 تن ، 5 تن مصرف دارند و کیفیت های مختلف و ساخت داخل و ترک و چینی در دسترس هستند و فشار حدود 150 بار را براحتی تامین میکنند.

پمپهای پستونی با شافت زاویه دار: این پمپ ها از بدنه ، شافت ، سیندر و گیستون و سواش پلیت ساخته شده اند .در این پمپ ها شافت داخل پمپ بوسیله یک هزارخاری  (مانند پولس چرخش ماشین ) با زاویه حرکت میکندو سیلندر را که به شافت متصل شده است را مچرخاند. چرخش با زاویه سیلندر باعث جابجایی ارتفاع پیستون ها داخل سینلدر میشود و و این امر باعث پمپاژ روغن خواهد شد.

پمپ هی پیستونی شافت مستقیم : ساختار این پمپ ها مانند پمپ های پیستونی با شافت کج هستند که در واقع شافت آنها یک تکه بوده و چرخش شافت باعث چرخیدن سیلندر و پیستون ها میشود. وجود سواچ پلیت با زاویه مشخص باعث بوجود آمدن حرکت رفت و برگشتی پیستون ها در داخل سیلندر میشود و نتیجه آن ایجاد دبی روغن است.